ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

OGB , yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin işinin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincinde olarak;

  • Yönetim sistemlerine, ulusal ve uluslararası kanunlara, yönetmeliklere, müşteri beklentilerine ve ilgili yasal ve diğer gerekliliklerden kısıtlayıcı olana uyar,
  • Doğal kaynak kullanımını azaltma yönünde çalışmalar yapar,
  • Oluşturduğumuz tehlikeli atıkları ve diğer atıkların uygun bertarafı ile kirliliği önler,
  • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarını ve taşeronlarını çevre ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirir,
  • Hedefleri ile çevre ve iş sağlığı risklerini sürekli gözden geçirerek iyileştirir.