İŞVEREN:                   EGD A.Ş.

İŞİN YERİ:                 TÜRKİYE – KÜTAHYA

PROJE KAPSAMI:      OG İŞLERİ

TARİH:                       2016 – 2018